preloder
Związek Podhalan

Oddział Szaflary

Zarząd:
Prezes: Jadwiga Stanek
Wiceprezes: Jan Sieczka
Drugi Wiceprezes: Włodzimierz Szczerba
Sekretarz: Wiktor Zagórski
Skarbnik: Józef Cachro
Chorąży: Józef Stanek
Zastępca Chorążego: Tadeusz Fasiczka
Członek: Jadwiga Trebunia Tutka, Barbara Fąfrowicz, Władysław Migiel, Jan Kamieński

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Magdalena Ochalik
Zastępca przewodniczącego: Danuta Łaś
Sekretarz: Anna Mąka
Członek: Jacek Makuch, Stanisław Kowalkowski

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący: Janusz Jurzec
Zastępca przewodniczącego: Jan Handel
Sekretarz: Anna Kamieńska
Członek: Kazimierz Ochalik, Andrzej Łaś


Współpracujemy z: