preloder
Związek Podhalan

Oddział Spytkowice

Zarząd:
Prezes – Marian Kracik
Z-ca prezesa – Kazimierz Dziur
Skarbnik – Kazimiera Sutor
Sekretarz – Maria Sidełko
Chorąży – Andrzej Łukaszka
Członek – Zofia Smętek
Członek – Bogusława Łazarska
Członek – Jan Blańda
Członek – Anna Trybuła
Członek – Bogusław Jarząbek
Władysława Faltyn

Skład Komisji Rewizyjnej:
Tadeusz Gwiazdoń
Maria Mosór
Aleksandra Pluta
Piotr Łazarski
Przemysław Ziobro

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Grażyna Handzel
Barbara Dziur
Zofia Gwiazdoń

Kapelan ZP Oddział Spytkowice –Kanonik Ks. Józef Hajnos


Współpracujemy z: