preloder
Związek Podhalan

Oddział Skrzypne

Zarząd:
Prezes –p/o: Władysław Tylka
Z-ca Prezesa: Monika Peciak
Sekretarz: Barbara Magdziak
Skarbnik: Krystyna Stopka
Członek: Zofia Bafia

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Danuta Grochal

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący: Anna Kuśmierzak


Współpracujemy z: