preloder
Związek Podhalan

Oddział Poronin

Zarząd:
Bronisław Chowaniec – Lejczyk – Prezes
Maria Dawidek – Wice Prezes – Kierownik Zespołu „Regle”
Robert Chowaniec – Wiceprezes
Maciej Chowaniec – Skarbnik
Maciej Dziubas – Sekretarz
Marcin Chowaniec – Chorąży
Tadeusz Dorula – członek Zarządu
Anna Malacina – Karpiel – członek Zarządu
Halina Czernik – członek Zarządu
Anna Skupień – członek Zarządu
Paweł Gał – członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:
Jan Cudzich – Przewodniczący
Zofia Górska – Zastępca Przewodniczącego
Maciej Dziubas – Sekretarz
Andrzej Stasik – Członek komisji
Maria Czernik – Członek komisji

Skład Sądu Koleżeńskiego
Jan Galica „Zuscorz” – Przewodniczący
Katarzyna Cudzich – Zastępca Przewodniczącego
Maria Stoch – Sekretarz
Marcin Chowaniec – Członek Sądu Koleżeńskiego
Jan Galica Teremulka – Członek Sądu Koleżeńskiego

https://pl-pl.facebook.com/pages/Zwi%C4%85zek-Podhalan-Oddzia%C5%82-Poronin/136039196576112


Współpracujemy z: