preloder
Związek Podhalan

Oddział Podczerwone - Koniówka

Zarząd:
Prezes: Łukasz Leja
Wiceprezes: Halina Anna Strama
Sekretarz: Bernadetta Aniela Hajnos
Skarbnik: Zofia Leja
Członek: Zofia Anna Ciężczak, Karol Stanisław Karcz, Danuta Maria Guttman

Komisja Rewizyjna:

Kazimiera Joanna Hajnos
Danuta Maria Skorupa
Józef Jan Podczerwiński
Jan Leja
Krystyna Krzanik

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący: Bogusława Janina Leja
Zastępca: Grzegorz Michał Hajnos
Sekretarz: Barbara Jędrzejowska
Członek: Danuta Maria Guttmann, Andrzej Podczerwiński


Współpracujemy z: