preloder
Związek Podhalan

Oddział Ochotnica Górna

Prezes Zarządu:
Krzysztof Dobrzyński

Zastępcy:
Jarosław Buczek
Stanisław Wanat
Zdzisław Błachut

Sekretarz:
Bożena Jagieła

Skarbnik:
Krystyna Faron

Chorąży:
Józef Czajka
Stanisław Jagieła
Krzysztof Czajka
Jan Giemzik
Józef Urbaniak
Wojciech Smreczek
Jacek Czajka

Kontakt:
Strona: www.zpog.pl
Zarząd: www.zpog.pl/zarzad.php


Współpracujemy z: