preloder
Związek Podhalan

Oddział Miętustwo

Zarząd:
1. Prezes: Ewa Kaczmarczyk
2. Z-cy Prezesa: Krystyna Domagała-Mitoraj, Anna Madetko
3. Skarbnik: Stanisława Miętus
4. Sekretarz: Maria Miętus
5. Chorąży: Stanisław Leja
6. Członkowie: Maria Krupa, Eugenia Ziemianin


Współpracujemy z: