preloder
Związek Podhalan

Oddział Maruszyna

Skład Zarządu:
Prezes: Krystyna Rychtarczytk- Szczypta
I Wiceprezes: Anna Rol
II Wiceprezes: Andrzej Strama
Skarbnik: Ludwika Cudzich
Sekretarz: Grażyna Fatla
I Chorąży: Małgorzata Nawalaniec
II Chorąży: Maria Monika Rychtarczyk
Członek: Janusz Rol
Członek: Tadeusz Zubek
Członek: Anna Mrowca

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Anna Repa
Zastępca przewodniczącej: Maria Strama
Sekretarz: Danuta Strama
Członek Komisji: Jan Królczyk
Członek Komisji: Jadwigfa Karpiel

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący: Marcin Strama
Zastępca przewodniczącego: Anna Królczyk
Sekretarz: Anna Strama
Czlonek Sądu Koleżeńskiego: Elżbieta Łukaszczyk
Członek Sądu Koleżeńskiego: Krystyna Babiarz


Współpracujemy z: