preloder
Związek Podhalan

Oddział Londyn

Zarząd:
Prezesem Józef Czyż
Wiceprezesem Marek Holiat
Sekretarzem Magdalena Ondycz
Skarbnikiem Urszula Lenik
Członkowie Ewa Klar, Krzysztof Klar i Sławomir Serniak


Współpracujemy z: