preloder
Związek Podhalan

Oddział Kamienica

Skład Zarządu:
Katarzyna Dawiec-Kulig – prezes
Mieczysław Majchrzak – wiceprezes
Irena Hyrc – wiceprezes
Bożena Gierczyk – sekretarz
Anna Drabik – skarbnik
Grzegorz Gaura – chorąży
Marcin Kulig – członek
Ks. Jan Betlej – członek

Komisja rewizyjna
Maria Faron – przewodnicząca
Beata Majchrzak-Łubik – za-ca przewodniczącej
Maria Opyd – sekretarz
Maria Dudzik – członek
Eugeniusz Rutka – członek

Sąd koleżeński:
Halina Czech – przewodnicząca
Władysław Drabik – za-ca przewodniczącej
Katarzyna Majchrzak-Duda –sekretarz
Andrzej Matląga – członek

Kapelan: ks. Jan Betlej

Imprezy cykliczne:
– Gminny Konkurs Gawędziarski Gorczańskie Bajanie
– wykłady, prelekcje
– udział w uroczystościach gminno- patriotycznych i religijnych


Współpracujemy z: