preloder
Związek Podhalan

Oddział Jabłonka

W dniu 24.06.2017 odbyło się Walne Zgromadzenie Orawskiego Oddziału Związku Podhalan w Jabłonce.

W głosowaniu tajnym wybrano Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną.
Wybrano także delegatów na XLVIII Zjazd Podhalan.

Skład Zarządu Orawskiego Oddziału Związku Podhalan w Jabłonce:

Julian Stopka Prezes
EmiliaRutkowska Wiceprezes
Elżbieta Łuka Sekretarz
Władysława Kubacka Skarbnik
Stanisław Bandyk Chorąży
Andrzej Kwiecień Członek
Maria Szklarz Członek
Władysława Lizak Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

Maria Łaciak Przewodnicząca
Michał Koza Zastępca Przewodniczącego
Albin Szlachta Sekretarz

Delegaci na XLVIII Zjazd Podhalan z Orawskiego Oddziału Związku Podhalan w Jabłonce:

1. Stopka Julian
2. Stopka Aniela
3. Bandyk Stanisław
4. Karlak Beata
5. Rutkowska Emilia


Współpracujemy z: