preloder
Związek Podhalan

Oddział Jabłonka

W dniu 24.06.2017 odbyło się Walne Zgromadzenie Orawskiego Oddziału Związku Podhalan w Jabłonce.

W głosowaniu tajnym wybrano Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną.
Wybrano także delegatów na XLVIII Zjazd Podhalan.

Skład Zarządu Orawskiego Oddziału Związku Podhalan w Jabłonce:

Julian Stopka Prezes
EmiliaRutkowska Wiceprezes
Elżbieta Łuka Sekretarz
Władysława Kubacka Skarbnik
Stanisław Bandyk Chorąży
Andrzej Kwiecień Członek
Maria Szklarz Członek
Władysława Lizak Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

Maria Łaciak Przewodnicząca
Michał Koza Zastępca Przewodniczącego
Albin Szlachta Sekretarz

Delegaci na XLVIII Zjazd Podhalan z Orawskiego Oddziału Związku Podhalan w Jabłonce:

1. Stopka Julian
2. Stopka Aniela
3. Bandyk Stanisław
4. Karlak Beata
5. Rutkowska Emilia


Współpracujemy z:

PIYKNIE PYTOMY
przekaż 1% swojego podatku na rzecz stowarzyszenia:  ZWIĄZEK PODHALAN W POLSCE
al. Tysiąclecia 35 pokój nr. 13, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 264 95 23 NR KRS: 0000050394

Konto nr: 18 8812 0005 0000 0000 0404 0001

Szybko i sprawnie.
Zachęcamy do samodzielnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym
https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000050394/?cel=Zarząd+Główny