preloder
Związek Podhalan

Oddział Górali Śląskich

Prezes:
Józef Michałek – Istebna
Zarząd:
Elżbieta Hubczyk – Brenna
Zbigniew Wałach – Istebna
Łucja Dusek – Cieszyn
Agnieszka Kierczak – Jaworzynka
Henryk Kukuczka – Istebna
Bartłomiej Rybka – Koniaków
Jan Kożdoń – Koszarzyska R.Cz.
Edward Krysta – Ustroń
Andrzej Niedoba – Mosty R.Cz.
Lenka Kożdoń – Koszarzyska R.Cz.
Zygmunt Greń – Brenna

Komisja Rewizyjna
Adrian Francuz
Teresa Zowada
Józef Straka
Andrzej Kawulok
Helena Lipowska

Sąd Koleżeński:
Piotr Kohut
Grzegorz Rucki
Wiesław Gawlas
Marian Bocek
Krystyna Straka

Górale śląscy, spolonizowani potomkowie pasterzy wołoskich, zamieszkują pasma Czantorii i Baraniej Góry, rozdzielone doliną Górnej Wisły.
Ich rodowód jest taki sam jak górali Podhala – ludność polska przybywająca z nizin uległa przemieszaniu z grupami pasterzy wołoskich, przybyłych przed wiekami z terenów dzisiejszej Rumunii i południowej części półwyspu bałkańskiego.


Współpracujemy z: