preloder
Związek Podhalan

Oddział Dział

Kapelan oddziału:

ksiądz Wojciech Głowa

Skład zarządu:
Prezes- Beata Burdyn
V-ce prezes- Joanna Habas
Sekretarz- Sylwia Wesołowska
Skarbnik- Katarzyna Zienkiewicz
Członek: Marin Dzielski
Członek: Arkadusz Wesołowski
Chorąży: Artur Ciszek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: Celina Tokarz
Z-ca przewodniczącego: Bartłomiej Błachuta
Sekretarz: Władysława Włodarczyk
Czlonek: Beata Wójcik
Człnek: Elżbieta Figura


Współpracujemy z: