preloder
Związek Podhalan

Oddział Dębno

Prezes: Andrzej Kozioł
Wiceprezes: Wojciech Warmuz
Wiceprezes: Piotr Kozieł
Sekretarz: Jolanta Grzywnowicz
Skarbnik: Helena Janos
Chorąży: Piotr Kozieł
Członkowie Zarządu:
Józef Janos
Stanisław Grzywnowicz
Franciszek Bułoc

Komisja Rewizyjna:
Barbara Potoczak – przewodnicząca
Alina Janos – v-ce przewodnicząca
Maria Olcoń – sekretarz
Bożena Grzywnowicz
Helena Leśna

Sąd Koleżeński:
Marian Janos – przewodniczący
Andrzej Warmuz – v-ce przewodniczący
Jacek Zoń – sekretarz
Mariola Pietraszek
Urszula Kozioł


Współpracujemy z: