preloder
Związek Podhalan

Zmarła Aleksandra Szurmiak – Bogucka

dodał Administrator, 22 lipca, 2020

Z przykrością zawiadamiamy, że Pan Bóg powołał do wieczności Aleksandrę Szurmiak – Bogucką, wybitną etnomuzykolog oraz Honorowego Członka Związku Podhalan w Polsce.

Wychowywała się w rodzinie, w której zachowywana była tradycja i szacunek dla kultury ludowej. Jej ojciec Bolesław Szurmiak grą na skrzypcach przywoływał ludowe pieśni, które przywiózł ze swoich rodzinnych Bieszczad. Od najmłodszych lat przyglądała się też pracy stryja, który prowadził działalność w ruchu ludowym. Rodzinna atmosfera wywarła wpływ na zainteresowanie się muzyczną tradycją ludową. Równocześnie uczyła się w Liceum Humanistycznym Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu i średniej szkole muzycznej w klasie fortepianu. Później jednocześnie studiowała etnografię oraz muzykologię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1953 roku była członkiem Krakowskiej Ekipy Regionalnej, gdzie podczas Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego zebrała kilka tysięcy pieśni, melodii i wywiadów. W 1954 roku rozpoczęła w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie w sekcji Badania Muzyki Ludowej. W latach 60. wykładała w Katedrze Historii i Muzyki UJ. Współpracowała też Redakcją dzieł Wszystkich Oskara Kolberga w Poznaniu. Od 1965 roku – na 35 lat – związała się z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w Krakowie i kierowała Redakcją Dawnej Muzyki Polskiej i Folkloru. Później została redaktorem serii „Obrzędy i zwyczaje ludowe”. Dla Polskiego Radia przygotowała wiele audycji o folklorze muzycznym. Była konsultantem nagrań muzyki ludowej.

Najbardziej ulubioną muzyką Aleksandry Szurmiak-Boguckiej była muzyka górali podhalańskich. W 1955 roku wraz z mężem Kazimierzem Boguckim założyła Zespół Regionalny Podhale. Wiele lat uczestniczyła w pracach komisji konkursowych przeglądów, konkursów i festiwali folklorystycznych m.in. Sabałowych Bajaniach i Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, Festiwalu Górali Polskich w Żywcu, Ogólnopolskim Festiwalu Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Aleksandra Szurmiak-Bogucka otrzymała szereg wyróżnień i została uhonorowana wieloma odznaczeniami. Najbardziej ceniła sobie Nagrodę im.Oskara Kolberga oraz Honorowego Członka Związku Podhalan. Była członkiem m.in.Towarzystwa Przyjaciół Orawy, Związku Kompozytorów Polskich – sekcji muzykologów, a także rad artystycznych ministerstwa kultury, CIOFF i CAK. Została pierwszą laureatką Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa.

*
Zarząd Główny oraz członkowie Związku Podhalan w Polsce składają szczere kondolencje całej rodzinie zmarłej Aleksandry Szurmiak-Boguckiej, a przede wszystkim córce Ince.
Niech Bóg ukoi Wasz ból rozstania, a śp. Aleksandra niech spoczywa w pokoju wiecznym. Niech miłosierny Bóg nagrodzi jej ziemski trud i dobre serce.

Pogrzeb ś.p. Aleksandry Szurmiak-Boguckiej odbędzie się w gronie najbliższych jej osób. Ze względu na pandemię, Rodzina prosi o to, aby nie przyjeżdżać na pogrzeb. Zachęca o modlitwę za zmarłą i proponuje odwiedzić grób w późniejszym terminie.

 Fotografia i tekst: Jolanta Flach

 

 


Współpracujemy z:

PIYKNIE PYTOMY
przekaż 1% swojego podatku na rzecz stowarzyszenia:  ZWIĄZEK PODHALAN W POLSCE
al. Tysiąclecia 35 pokój nr. 13, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 264 95 23 NR KRS: 0000050394

Konto nr: 18 8812 0005 0000 0000 0404 0001

Szybko i sprawnie.
Zachęcamy do samodzielnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym
https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000050394/?cel=Zarząd+Główny