preloder
Związek Podhalan

Konkurs „Kapliczki Małopolski_2019”

dodał Administrator, 7 lutego, 2019

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Kapliczki Małopolski_2019” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.

W tym roku pula środków przeznaczona na powyższy cel wynosi 750 tys. zł.

Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia. Termin
złożenia dokumentacji upływa 13 marca br. (decyduje data wpływu do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego).

Celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych
obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego
Małopolski. Kapliczki, które znajdują się na prywatnym terenie, dzięki
nawiązaniu współpracy właściciela nieruchomości z jednostką samorządu
terytorialnego również mogą liczyć na odnowienie. Kapliczki, przy
których będą wykonywane prace nie muszą figurować w rejestrze zabytków
województwa małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami
artystycznymi i historycznymi.

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, z tym że każdy
będzie dotyczyć innego obiektu.

Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację jednego
zadania może być udzielona w wysokości do 60% ogółu nakładów
koniecznych wykonania prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 25 000
zł.

W załączniku wzór wniosku.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są biuletynie informacji
publicznej:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1552702,kapliczki-malopolski2019-konkurs-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-terenu-wojewodztwa-malopol.html

Załączniki:


Współpracujemy z:

PIYKNIE PYTOMY
przekaż 1% swojego podatku na rzecz stowarzyszenia:  ZWIĄZEK PODHALAN W POLSCE
al. Tysiąclecia 35 pokój nr. 13, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 264 95 23 NR KRS: 0000050394

Konto nr: 18 8812 0005 0000 0000 0404 0001

Szybko i sprawnie.
Zachęcamy do samodzielnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym
https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000050394/?cel=Zarząd+Główny