preloder
Związek Podhalan

Górale Śląscy

Fot. „Górale Śląscy” – Archiwum ZP

Górale Śląscy – zamieszkują obszar Śląska Cieszyńskiego w dorzeczu Wisły i właściwym dorzeczu Olzy, na południe od Trzyńca i Ustronia. Głównymi ośrodkami są: Wisła, Istebna i Jabłonków. Należąca do Polski część Śląska Cieszyńskiego, w tym obszar zasiedlenia Górali Śląskich, jest etnicznie czysto polska.

Związek Podhalan posiada Oddział Górali Śląskich w Istebnej w polskiej części Śląska Cieszyńskiego, wraz z ogniskami w Koniakowie, Jaworzynce i Wiśle, Brennej, oraz Ustroniu. W 2014r powstał Oddział w Katowicach.
Gwara Górali Śląskich podobnie jak Wałachów śląskich oraz większej części Górali Czadeckich nosi cechy typowe dla dialektu śląskiego, m.in. brak mazurzenia, a ponadto w odróżnieniu od górali małopolskich końcowe –ch nie jest rozwinięte ani w –k ani w –f . W obrębie tego obszaru dialekt jabłonkowski (dorzecze górnej Olzy) wyróżnia się miękką wymową sz, ż, cz (czy też ich mieszaniem z ś, ź, ć).

Opracował: Julian Kowalczyk


Współpracujemy z: