preloder
Związek Podhalan

Górale Czadeccy

Fot. „Górale Czadeccy” – Archiwum ZP

Górale Czadeccy – Ich podstawowym obszarem zasiedlenia jest dorzecze górnej Kisucy na Słowacji. Grupa ta wytworzyła się z prądów osadniczych prowadzących w XVI w. ze Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Znaczna część górali czadeckich w XIX wieku wyjechała na Bukowinę, obecnie stanowiącą pogranicze ukraińsko – rumuńskie, skąd w końcu XIX kolejne grupy zasiedliły północną Bośnię i Slawonię (b. Jugosławia). Największe miasta regionu Górali Czadeckich: Czadca i Turzovka.
Dwa wieki wychodźstwa górali czadeckich utrwaliły odrębny charakter tej grupy etnograficznej, różny od grup z których ta się wytworzyła, a także z nowymi wpływami – rumuńskimi i ukraińskimi w miejsce słowackich.
Gwary czadeckie charakteryzują się wpływami małopolskimi, śląskimi i języka słowackiego. Należy jeszcze wspomnieć, że poza Czadeckiem, polskie gwary czadeckie są w użyciu w polskich wsiach na Bukowinie Rumuńskiej i wśród reemigrantów z Rumunii w Polsce, Czechach i na Słowacji.
Oddział Górali Czadeckich ZP powołany został w Złotniku na granicy Łużyc i Dolnego Śląska, przez górali czadeckich repatriowanych z Bukowiny rumuńskiej.

Opracował: Julian Kowalczyk


Współpracujemy z:

PIYKNIE PYTOMY
przekaż 1% swojego podatku na rzecz stowarzyszenia:  ZWIĄZEK PODHALAN W POLSCE
al. Tysiąclecia 35 pokój nr. 13, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 264 95 23 NR KRS: 0000050394

Konto nr: 18 8812 0005 0000 0000 0404 0001

Szybko i sprawnie.
Zachęcamy do samodzielnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym
https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000050394/?cel=Zarząd+Główny